MEVZUAT

KANUNLAR

» 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu

» 5510 sayılı SGK Kanunu

» 5763 sayılı Torba Kanun

» Borçlar Kanunu

» 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

YÖNETMELİKLER

» İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

» İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

» İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

» İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

» İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

» Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

» Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

» Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

» Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

» Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

» İlk Yardım Yönetmeliği

» Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

» Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

» Tozla Mücadele Yönetmeliği

» Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

» Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

» Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

» İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

» İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

» Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

» Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

» Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

» Alt İşverenlik Yönetmeliği

» Asbestle Çalışanlarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

» Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

» Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

» Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

» Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

» Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

» Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

» Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik

» Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

» İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

» İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

» İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

» İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

» İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

» Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

» Makina Emniyeti Yönetmeliği

» Makina Koruyucuları Yönetmeliği

» Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

» Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

» Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

» Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

» Titreşim Yönetmeliği

» Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

» Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

» Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

» Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

» İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

» Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

» Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

» Asansör Yönetmeliği

» Asgari Ücret Yönetmeliği

» Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

» Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

» Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

» Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

» Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

» Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

» Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik